Werkgroep Artsen Advocaten (WAA)

De Werkgroep Artsen Advocaten is opgericht voor en door artsen en advocaten werkzaam in de letselschadepraktijk aan de zijde van slachtoffers. De personenschadepraktijk bestrijkt verschillende terreinen van het aansprakelijkheidsrecht (verkeer, arbeid, gezondheidszorg, producten).

Of het nu gaat om een verkeersongeval, om een fout van een arts/medisch specialist of om een gebrekkig product, inherent aan letselschadezaken zijn de medische aspecten. Het is om die reden belangrijk dat juristen en artsen elkaar begrijpen.

De WAA brengt artsen en advocaten samen en streeft er op die manier naar dat artsen en advocaten elkaars taal leren begrijpen en aldus te komen tot een verbetering van het zogenoemde ‘medische traject’ in een personenschadezaak.
Voor meer informatie zie www.waa.nl

Mr. Sarina Hensen is zowel LSA-lid als lid van de WAA.