Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht omvat alle regels die te maken hebben met het verblijf van niet-Nederlanders in Nederland. Dit dynamische rechtsgebied, dat voortdurend in beweging is en meedeint met de internationale ontwikkelingen binnen en buiten Europa, vereist een specifieke deskundigheid. Wij hebben deze deskundigheid in huis. Ons kantoor behandelt het reguliere vreemdelingenrecht. Dat betekent alle verblijfsvergunningen, behalve asielvergunningen. Te denken valt aan verblijfsvergunningen voor gezinsleden (partners, echtgenoten, kinderen etc.), expats, kennismigranten, studenten en EU-onderdanen. Ook zijn wij gespecialiseerd in procedures over nationaliteitsrecht.

Heeft u een vraag of een geschil op het terrein van het vreemdelingenrecht, en wenst u specifiek advies, neemt u dan gerust contact op.