Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht heeft betrekking op alle geschillen tussen een verzekeraar en een verzekerde (veelal ook een zg. verzekering-nemer).

Het gaat hier om de verzekerings-overeenkomst, zoals de particuliere arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV-polis) de opstal- en inboedelverzekering, brandverzekering en dergelijke, maar ook geschillen met aansprakelijkheidsverzekeraars voor particulieren (AVP-polis) of bedrijven (AVB-polis) of bijvoorbeeld de WAM-verzekering.

Denk aan geschillen over ‘verzwijging’, weigering door verzekeraar om polisdekking te verlenen, verhaalsacties door verzekeraars of problemen van samenloop van meerdere verzekeringen. Op dit specialistisch gebied van het verzekeringsrecht zijn wij er óók voor u.

Onder deze categorie valt sinds de Zorgverzekeringswet (Zvw, in werking per 01-01-2006) ook uw zorgverzekering (ziektekostenverzekering). Ook in geschillen met uw zorgverzekeraar staan wij u deskundig bij, wederom met eigen medische inbreng.