De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)

De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is de wetenschappelijke vereniging voor juristen in de gezondheidszorg. De VGR wil de studie van het gezondheidsrecht – alle juridische aspecten rondom de (medische) zorg – bevorderen en doet dit onder meer door een uitgave van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen.
Ook laat de VGR wetenschappelijke publicaties (preadviezen) verschijnen op het gebied van gezondheidsrecht.

Mr. Bob Simons is lid van de VGR.

Voor meer informatie zie www.vereniginggezondheidsrecht.nl