Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

LSA staat voor de Vereniging van Letselschade Advocaten, een vereniging van gespecialiseerde advocaten onder de Nederlandse Orde van Advocaten. Aan de toelating tot de LSA worden strenge eisen gesteld. Het is de advocaat in persoon, niet het kantoor, die het lidmaatschap van de LSA kan verwerven.

De advocaat heeft een bijzondere (post)-academische opleiding genoten, moet een ervaren advocaat zijn met ruime praktijkervaring op het gebied van de letselschade, terwijl voortdurende scholing op dit gebied een vereiste blijft.

Voor advocaten is het individuele LSA-lidmaatschap dus hét keurmerk bij uitstek, met garanties voor kwaliteit, eisen aan voortdurende bijscholing, kennis en ervaring.

Kortom:
Een LSA-advocaat is dé ervaren specialist op het gebied van letselschade, met gegarandeerde kennis van actuele ontwikkelingen die u in elke gewenste procedure persoonlijk kan bijstaan.

Simons en Partners letselschade advovaten