Sociale zekerheid

Het ‘vangnet’ van de sociale zekerheid is de laatste jaren fors gewijzigd met een terugtredende overheid. Denkt u aan besluiten op grond van de WAO, de WIA, Wajong, WW, ZW, maar ook AWBZ / WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, uitgevoerd door de gemeenten).

Letselschade kan leiden tot verminderde geschiktheid tot het verrichten van arbeid, tot afhankelijkheid van thuiszorg en andere voorzieningen. In een dergelijk geval krijgt u niet alleen te maken met een aansprakelijke tegenpartij, maar ook met de uitvoerende instanties zoals UWV, Gemeente, Zorgverzekeraar.

Wij staan u deskundig bij in bezwaar en beroep tegen besluiten op al deze genoemde gebieden. Zie ook ‘Arbeidsrecht’.