Schadevergoedingsrecht

Na de erkenning van aansprakelijkheid begint de schaderegeling. Uiteraard zijn wij op het gebied van het ‘schadevergoedingsrecht’, de begroting van uw schade als gevolg van uw letsel, uitermate bekwaam en ervaren. Het zelfde geldt natuurlijk ook in geval van ‘overlijdensschade’.

Ook op dit gebied is onze combinatie van juridische en medische kennis van grote meerwaarde.

Dat zult u zeker ervaren wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid voor eigen beroep en van verlies van inkomen (verlies van verdiencapaciteit). Zie ook onder ‘Arbeidsrecht’ en ‘Sociale Zekerheid’.

Maar ook buiten de letselschade kan sprake zijn van schade uit onrechtmatige daad. Ook in die gevallen vindt u bij ons de gewenste kennis en ervaring.

Onderdeel daarvan is de veelvormige aansprakelijkheid van ondernemingen / ondernemers voor onrechtmatige daden die zich in allerlei verhoudingen voordoen.