Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht omvat alle regels die te maken hebben met de inrichting van de openbare ruimte. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het aanvragen van een bouwvergunning, een milieuvergunning, het wijzigen van een bestemmingsplan. Ook komt het omgevingsrecht in beeld bij het indienen van bezwaar of beroep tegen de weigering van een vergunning voor uzelf, de verlening van een vergunning aan een derde waar u het niet mee eens bent, of tegen een boete of bestuurlijke aanwijzing vanwege overtreding van bepalingen van een vergunning of bestemmingsplan.
Ook omvat dit rechtsgebied het terrein van de planschade. U kunt daarbij denken aan inkomstenderving of waardevermindering van uw onroerend goed als gevolg van planologische beslissingen van de overheid.
Ook in deze procedures beschikken wij over een specifieke deskundigheid, en zij wij u graag van dienst.