In Memoriam
mr. drs. A.L.M. (Bob) Simons

advocaat en arts-niet praktiserend

Na wat ‘omzwervingen’ – managementcursus ‘De Baak’ en managementfuncties in de zorg – kwam begin 1990 de definitieve stap: de advocatuur en wel meteen in een letselschadepraktijk in Maastricht.
Drukke werkzaamheden als beginnend advocaat en meteen ook als medisch adviseur in de letselschadepraktijk hebben Bob, ondanks uitnodiging daartoe, toch belet om te promoveren op zijn afstudeeronderwerp, ‘aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen’. Dat heeft Bob altijd wel jammer gevonden.

In 1997 heeft Bob de Grotius specialisatie-opleiding Letselschade ‘cum laude’ afgesloten.

Medio 1998 heeft Bob het initiatief genomen tot de start van een gespecialiseerd kantoor onder de naam ‘Simons & Partners advocaten’ met als hoofdaandachtsgebieden de letselschade en het verzekeringsrecht met een vanzelfsprekende eigen medische inbreng in de vorm van medisch advieswerk.

Het doet Bob deugd dat het kantoor in 2018/2019 is versterkt met specialisten.
‘Als je iets doet, doe het dan goed’, dát is Bobs adagium en dat blijft hij doen en uitdragen.

Aandachtsgebieden

  • Letselschaderecht / schadevergoedingsrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Medische aansprakelijkheid en medisch tuchtrecht
  • Gezondheidsrecht

Lidmaatschappen

  • LSA (de vereniging van letselschadeadvocaten)
  • VGR (Vereniging voor Gezondheidsrecht)
  • KNMG (De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)
  • VASR (Vereniging voor aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht)

Simons en Partners letselschade advovaten