Kosten en voorwaarden

Wij leggen u in een eerste gesprek uit wat u kunt verwachten van de kosten aangaande uw rechtsbijstand. Het eerste gesprek is overigens altijd gratis.

Kosten van uw advocaat en misverstanden:
Uw eerste stap over onze drempel kost u niets (zie onze Algemene voorwaarden).

Misverstand is verder dat advocaten altijd geld kosten. Dat misverstand is zeker in geval van aansprakelijkheidszaken aan de orde, immers een veroorzaker van schade dient uw kosten van rechtsbijstand te betalen, mits aansprakelijkheid komt vast te staan. Dan kost uw advocaat helemaal niets.

Wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand voorzien en gefinancierd door de overheid (zg. ’toevoeging’) bieden wij u deze rechtsbijstand in beginsel aan. In alle gevallen bieden wij u volstrekte openheid op dit punt.

Wat wij als advocaten niet mochten: ‘no cure no pay’-afspraken met u maken. Inmiddels is dat aangepast. In letselschadezaken mogen advocaten deze afspraken met u maken onder strikte voorwaarden die ook worden gecontroleerd. Wij bieden u duidelijkheid over de voor- en nadelen van een dergelijke afspraak die wij met u natuurlijk keurig in een overeenkomst vastleggen.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering bezit hoeft u dat niet te beletten ons te raadplegen. Wij adviseren u integer over uw beste keus in uw rechtsbijstand en hoe te handelen aangaande uw rechtshulp in uw concrete situatie.

Wij verwijzen u verder naar onze algemene voorwaarden. Klik op de link hieronder voor de algemene voorwaarden. Niets hoeft u te weerhouden ons te raadplegen voor een eerste adviesgesprek.

Kijk hier voor de Algemene voorwaarden.