Arbeidsrecht

Aansprakelijkheid van de werkgever voor personenschade bij de werknemer door arbeidsongeval en beroepsziekte vormt een menggebied tussen letselschade- en arbeidsrecht. Ook in dat geval staan wij u in de ‘volle breedte’ vakkundig bij, alles in één hand.

Arbeidsrecht is het rechtsgebied betreffende ‘de arbeid’ in het algemeen. Als werknemer gaat het om geschillen met de werkgever en ontslagrecht, maar bijvoorbeeld ook om de re-integratieverplichting van de werkgever bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Op dit punt komt sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht samen (zie ook ‘Sociale Zekerheid’).

Een ieder die als werknemer tijdens het arbeidzaam leven letsel oploopt (door welke oorzaak dan ook, zie ‘Letselschaderecht’), kan te maken krijgen met geschillen met zijn werkgever. Wij staan u ook in die gevallen optimaal bij.