Aansprakelijkheidsrecht / Onrechtmatige daad algemeen

De term letselschade slaat op de gevolgen van een gebeurtenis (zie hiervoor onder letselschaderecht). De term ‘onrechtmatige daad’ slaat op alle denkbare oorzaken van schade waarvoor een ander aansprakelijk is.

In het algemeen dagelijks leven doen zich allerlei risico’s voor die kunnen leiden tot ‘ongelukken’ leidend tot letselschade en/of zaakschade. Soms ontstaan die gebeurtenissen door gevaarlijke situaties of onzorgvuldig handelen van een derde. Dit is het gebied van het algemeen aansprakelijkheidsrecht.

Juist ook op dit gebied bezitten wij alle denkbare kennis en ervaring om u van gedegen advies te dienen en zo mogelijk aansprakelijkheid van een derde te realiseren.
Op dit gebied zijn derhalve niet alleen personen maar ook bedrijven potentieel slachtoffer. Personen kunnen ook zg. zaakschade oplopen en bedrijven kunnen ernstige schade in vele vormen lijden door onrechtmatig handelen van derden.

Denkt u bij personenschade van werknemers ook aan het verhaalsrecht van werkgevers voor schade door de loondoorbetalingsverplichting tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer, die een ongeval overkwam en kosten verbonden aan re-integratie.