Aansprakelijkheidsrecht / Onrechtmatige daad algemeen

Aanpsrakelijkheidsrecht omvat Letselschade en Onrechtmatige daad. De term letselschade slaat op de gevolgen van een gebeurtenis (zie hiervoor onder letselschaderecht). De term ‘onrechtmatige daad’ slaat op alle denkbare oorzaken van schade waarvoor een ander aansprakelijk is.

Aansprakelijkheidsrecht > Letselschade: De Gevolgen van een Gebeurtenis
Letselschade is een term die verwijst naar de fysieke, emotionele, en financiële schade die iemand kan ondervinden als gevolg van een ongeval of incident. Dit kan variëren van lichamelijk letsel tot psychologisch trauma en verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid. Het letselschaderecht richt zich op het verkrijgen van rechtvaardigheid en vergoeding voor slachtoffers die deze schade hebben geleden. Simons en Partners Advocaten is gespecialiseerd in letselschaderecht en staan voor u klaar.

In het algemeen dagelijks leven doen zich allerlei risico’s voor die kunnen leiden tot ‘ongelukken’ leidend tot letselschade en/of zaakschade. Soms ontstaan die gebeurtenissen door gevaarlijke situaties of onzorgvuldig handelen van een derde. Dit is het gebied van het algemeen aansprakelijkheidsrecht.

Juist ook op dit gebied bezitten wij alle denkbare kennis en ervaring om u van gedegen advies te dienen en zo mogelijk aansprakelijkheid van een derde te realiseren. Op dit gebied zijn derhalve niet alleen personen maar ook bedrijven potentieel slachtoffer. Personen kunnen ook zg. zaakschade oplopen en bedrijven kunnen ernstige schade in vele vormen lijden door onrechtmatig handelen van derden.

Denkt u bij personenschade van werknemers ook aan het verhaalsrecht van werkgevers voor schade door de loondoorbetalingsverplichting tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer, die een ongeval overkwam en kosten verbonden aan re-integratie.

Aansprakelijkheidsrecht > Onrechtmatige Daad: Aansprakelijkheid voor Diverse Schadeoorzaken
Onrechtmatige daad, omvat dus alle denkbare situaties waarin schade wordt toegebracht en waarvoor een ander aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan variëren van een verkeersongeval tot medische fouten, van productaansprakelijkheid tot milieuschade. In gevallen van onrechtmatige daad moet worden vastgesteld dat de schade het gevolg is van onrechtmatig gedrag van een ander, zoals nalatigheid, schending van een wettelijke plicht, of opzettelijk wangedrag. Simons en Partners Advocaten is gespecialiseerd in Onrechtmatige Daad. Wij staan voor u klaar.

Bent u op zoek naar een vakkundig advocatenkantoor In Maastricht inzake aansprakelijkheidsrecht? Kies dan voor Simons en Partners advocaten. Wij helpen u graag verder en staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op.