De term letselschade slaat op de gevolgen van een gebeurtenis, zijnde letsel. Sinds jaren wordt ook gesproken over 'personenschaderecht' welke term betrekking heeft op 'aantasting in de persoon' waarmee wordt gedoeld op zowel lichamelijke als geestelijke (psychische) aantasting. Er zijn vele oorzaken van letselschade, zoals:

  • Verkeersongeval
  • Arbeidsongeval / Beroepsziekte
  • Medische fout
  • Geweldsmisdrijf
  • Gebrekkig product
  • Schade door dieren
  • Sport en spel
  • Huis-, tuin- en keukenongevallen
  • Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken of opstallen

De hiermee samenhangende rechtsgebieden zijn het algemeen aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad) in het dagelijks leven zoals 'gevaarzetting' in het algemeen, het verkeersrecht, medisch aansprakelijkheidsrecht (en medisch klachtrecht en tuchtrecht), de producten-aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van werkgever, aansprakelijkheid voor dieren, aansprakelijkheid van de wegbeheerder, enz.

Het zijn deze rechtsgebieden waarop wij bijzondere kennis en ervaring bezitten.