Eerste gesprek gratis!

Wij leggen U altijd in een gratis eerste gesprek, haarfijn uit wat U kunt verwachten van de kosten aangaande uw rechtsbijstand!

Kosten van uw advocaat en misverstanden:

Uw eerste stap over onze drempel kost U niets (zie onze algemene voorwaarden).

Misverstand is verder dat advocaten altijd geld kosten. Dat misverstand is zeker in geval van aansprakelijkheidszaken  aan de orde, immers een veroorzaker van schade dient uw kosten van rechtsbijstand te betalen, mits aansprakelijkheid komt vast te staan. Dan kost uw advocaat helemaal niets.

'Toevoeging': Wanneer U in aanmerking komt voor Rechtsbijstand voorzien en gefinancierd door de overheid (zg. 'toevoeging') bieden wij U deze rechtsbijstand in beginsel aan. In alle gevallen bieden wij U volstrekte openheid op dit punt.

Wat wij als advocaten niet mochten: 'no cure no pay'-afspraken met U maken. Inmiddels is dat aangepast. In letselschadezaken mogen advocaten  deze afspraken met U maken onder strikte voorwaarden die ook worden gecontroleerd. Wij bieden U duidelijkheid over de voor- en nadelen van een dergelijke afspraak die wij met U natuurlijk keurig in een overeenkomst vastleggen.

Indien U een rechtsbijstandsverzekering bezit hoeft U dat niet te beletten om ons niettemin te raadplegen. Wij adviseren U integer over uw beste keus in uw rechtsbijstand en hoe te handelen aangaande uw rechtshulp in uw concrete situatie.

Wij verwijzen U verder naar onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn in pdf-formaat beschikbaar. Als u dit niet kunt openen, kunt u bij Adobe gratis de Adobe Reader downloaden.

U wordt door ons te allen tijde schriftelijk geïnformeerd over de inhoud van uw opdracht en de condities waaronder uw opdracht door ons is geaccepteerd.