LSA staat voor de Vereniging van LetselSchade Advocaten, een vereniging van gespecialiseerde advocaten onder de Nederlandse Orde van Advocaten.

Aan de toelating tot de LSA worden strenge eisen gesteld.  Het is de advocaat in persoon, niet het kantoor, die het lidmaatschap van de LSA kan verwerven. 

Simons & Partners Advocaten beschikt over drie LSA-leden.!

De advocaat heeft een bijzondere (post)-academische opleiding genoten, moet een ervaren advocaat zijn met ruime praktijkervaring op het gebied van de letselschade, terwijl voortdurende scholing op dit gebied een vereiste blijft.

Voor advocaten is het individuele LSA-lidmaatschap dus hét keurmerk bij uitstek, met garanties voor kwaliteit, eisen aan voortdurende bijscholing, kennis en ervaring.

Kortom:
Een LSA-advocaat is dé ervaren specialist op het gebied van letselschade, met gegarandeerde kennis van actuele ontwikkelingen die U in elke gewenste procedure persoonlijk kan bijstaan.

Zie www.LSA.nl en verder onder Rechtsgebieden.

ASP Vereniging:

De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) is opgericht om slachtoffers van letselschade en overlijdensschade te ondersteunen en waar mogelijk hun juridische positie te verbeteren.

De vereniging is in het bezit van het keurmerk specialisatieverenigingen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Mr. Reint Ruiter is naast LSA-lid tevens lid van de ASP.

Zie www.asp-advocaten.nl

De Werkgroep Artsen Advocaten is opgericht voor en door artsen en advocaten werkzaam in de letselschadepraktijk aan de zijde van slachtoffers.
De letselschadepraktijk bestrijkt verschillende terreinen van het aansprakelijkheidsrecht (verkeer, arbeid, gezondheidszorg, producten).

Maar of het nu gaat om een verkeersongeval, om een fout van een dokter of om een gebrekkig product, inherent aan letselschadezaken zijn de medische aspecten. Het is om die reden belangrijk dat juristen en artsen elkaar begrijpen.

De WAA brengt artsen en advocaten samen en streeft er op die manier naar dat artsen en advocaten elkaars taal leren begrijpen en aldus te komen tot een verbetering van het zogenoemde ‘medische traject’ in een personenschadezaak.
Zie www.waa.nl

Mevr. mr. Sarina Hensen is zowel LSA-lid alsmede lid van de WAA

VASR: De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief.

De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of wetenschap.

Mr. Bob Simons en mr. Reint Ruiter zijn beiden lid van deze vereniging.  

Zie www.vasr.nl